Nätverket Järlasjön kraftsamlar

...genom att engagera alla som bor och verkar runt sjön, med ett upprop till kommunstyrelsen, med frågor till de politiska partierna, med att delta i den juridiska processen och med att uppvakta i media. 

Nya möjligheter för hantering av dagvattnet i Nacka stad i samråd med Stockholm stad!

Läs vidare:  Processen i Mark- och Miljödomstolen

Läs vidare:  Vad svarar partierna?

Varför så akut?

Nacka kommun har fått godkännt hos Mark- och Miljödomstolen om att få bygga en c:a 3.000 kvm sedimenteringsbassäng i Kyrkviken. Driftstillståndet är begränsat till 15 år. Under tiden behöver kommunen leta en miljövänlig lösning. 2027 måste Järlasjön ha uppnått god ekologisk status enligt EU's vattendirektiv. Idag är vi långt därifrån. I många år har Nacka kommun tillåtit helt orenat dagvatten att rinna ut i Kyrkviken. Nu vill kommunen öka tillflödet ytterligare när nya Nacka stad byggs och låta en stor del av dagvattnet ledas till bassängen i Kyrkviken. Ungefär hälften av närsalter och gifter från dagvattnet kommer att passera bassängen ut i den redan hårt belastade Järlasjön. 

Vilka är vi?

Vi är många som bor i olika områden runt sjön och som brinner för att Järla- och Sicklasjön ska bevaras för bad, fiske och lek även för nästa generation och många nya nackabor.

Nätverket Järlasjön består av en arbetsgrupp av boende i Sickla Strand, Nysätra, Lillängen och Storängen. 

Ett stort antal boendeföreningar, med c:a 7 000 medlemmar runt sjön har ställt sig bakom ett gemensamt upprop till kommunstyrelsen. 

Varför så viktigt? Se vår video på Facebook   https://www.facebook.com/Raddajarlasjon/videos/232524057438502/

Efter valet: Nu majoritet för att utreda alternativ!  

I kommunvalet 9 september satte våra protester tydliga spår. Ca 500 röstande runt Järlasjön som tidigare röstat på Alliansen bytte till något av de andra partierna, sannolikt på grund av majoritetens utsläppsplaner. Därtill fanns en allmän tillbakagång för Moderaterna i hela kommunen. De 500 rösterna var precis tillräckligt för att kasta om majoritetsförhållandena i skärmbassängsfrågan. Störst var extratappet för Moderaterna i Storängen (- 6,3 %), Nysätra, Ekudden och Hästhagen (-4,3 %) och Järla Sjö (-3,5 %). I valet fick de partier som motsätter sig skärmbassängen 31 000 av Nackabornas röster. M, C och L fick 30 000 röster. Det motsvarar en mandatfördelning i på 31 till 30 mandat i fullmäktige som totalt består av 61 mandat.

Den nya mandatfördelningen gör att Alliansen kommer sätta hård press på KD att på nytt byta sida och svika sitt vallöfte gentemot vårt nätverk och de boende runt Järlasjön. Vi bör därför tillsammans arbeta för och försöka påverka KD att inte svika sitt vallöfte. Här gäller det att ligga i. Särskilt starkt blir detta behov om Mark- och miljödomstolen tillåter byggande av en permanent anläggning i Kyrkviken.

Upprop till kommunstyrelsen för Järlasjön

  1. Öka kraven på att dagvattenreningen hanteras lokalt. Det kan göras med ytterligare markfiltrering, skelettjordar, gröna tak, dammar, växtbäddar m.m.
  2. Förhindra att förorenat dagvatten från de hårdgjorda ytorna i nya Nacka stad och Sickla rinner ut i Järlasjön.
  3. Inled en restaurering av Järlasjön.
  4. Utred alternativet att som slutligt dagvattenutlopp anlägga en reningstunnel, direkt eller via Stockholm Vattens tunnel, till den betydligt tåligare Saltsjön.

Läs hela uppropet här