Centern kan göra skillnad!

Vill Centern fortfarande att skärmbassängen ska byggas?

Centerpartiet uttalade i maj att om det visar sig att Kyrkviksbassängen inte kan anläggas av någon anledning så ska alternativet med en bergtunnel för rening av Nacka stads dagvatten utredas djupare och noggrannare.

Sedan dess har Länsstyrelsen kommit med ett tungt yttrande där man menar att skärmbassängen inte är långsiktigt hållbar och att tillstånd endast bör ges för max 10-15 år. Istället krävs landbaserade lösningar så när källan som möjligt.

Länsstyrelsens tydliga underkännande har fått Kristdemokraterna i Nacka att byta fot i denna fråga. Kristdemokraterna stödjer nu kravet på att utreda en reningsanläggning i berget under Alphyddan och har anmält frågan till kommunstyrelsen den 27 augusti. KD vill dock inte gå så långt i denna fråga så att Allianssamarbetet bryts. Redan tidigare har Socialdemokraterna, Nackalistan, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställt sig bakom kravet på att en seriös och opartisk utredning av bergalternativet genomförs. Dessa fyra partier har inte tillräckligt många mandat i kommunfullmäktige för att kunna genomdriva förslaget mot Moderaternas och Liberalernas vilja. Senare har även Sverigedemokraterna motsatts sig kommunens förslag om skärmbassäng.

I detta läge blir Centerns ställningstagande av särskilt intresse. För oss som engagerat oss för Järla- och Sicklasjön känns det mycket konstigt om inte ett miljöprofilerat Centerparti förordar en långsiktigt hållbar lösning. Tänker Centern verkligen rösta mot Kristdemokraternas förslag när det återkommer efter beredning till Kommunstyrelsen?

Vi är många som menar att Nya Nacka stad är värd något mycket bättre än ett dåligt provisorium i Järlasjön.

För Nätverket Järlasjön

Kåre Jansson och Marie Ahlgren