Tänk park utan bilar!

Stanna till vid Kyrkviken och gå in i parken. Du kommer att upptäcka en miljö med potential för bad, fiske, picknick och lek!

Ta en promenad till Långsjön intill SaltjöDuvnäs och titta på hur sedmenteringsbassängen ser ut där. På bilden ser du det övergödda vattnet som finns såväl i som utanför dammen.

Nuvarande helt orenade dagvattenutsläpp till Kyrkviken från hela Sicklaområdet väster om viken.Byggtiden för reningsanläggningen beräknas till 3 år. Bassängen måste sedan slamsugas regelbundet

Sediment från en dagvattendamm som mellanlagras för avvattning.  Källa:https://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-05.pdf

Ett av kommunens förslag är att muddermassor från Kyrviken ska läggas för att avvattnas mitt i Kyrkviksparken. Se röd oval. Källa: Kommunens svar på frågor från Mark- och Miljödomstolen

Länk till

Fantastisk möjlighet att återskapa Kyrkviksparken!

När Älta/Planiavägen förlängs och dras vidare under Saltsjöbanan till Värmdövägen öppnas möjligheten att stänga av Järlaleden för trafik och återskapa Kyrkviksparken med bad, fiske och plana ytor för lek och pick-nick..